ภาพพิธีกรรม

กิจกรรม

● 23 ตุลาคม 2564
    งานทอดกฐินประจำปี