พิธีวันสงกรานต์

พ.ศ. 2565 (16 เมษายน)

พิธีบรรพชาสามเณร 7 รูป โดยมีพระพรหมวชิรากร เป็นประธานในพิธี
และมีพระครูวิจิตรสีลาภรณ์เป็นอุปัชฌาย์ผู้บรรพชา
พิธีมอบของขวัญเครื่องอุปโภค บริโภคให้ผู้สูงอายุ 34
ครอบครัวในหมู่บ้านเขาโคกเผ่น และหมู่บ้านหนองมะกอก ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
พิธีเปลี่ยนเครื่องภูษาทรงใหม่ให้พระพิฆเณศ
พิธีสวดทิพยมนต์ ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ โดยพระสงฆ์ 7 รูป สามเณร 7 องค์