จิตอาสาพระราชทาน

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทอดผ้าป่า ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ ได้นำทีมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทอดผ้าป่า ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ