พิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระกุศล

พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ
วันคล้ายวันประสูติ 100 พรรษา 4-18 พ.ค. 2566