การเยี่ยมชม

เวลาเปิดทำการ

        สาธุชนสามารถเยี่ยมชมสักการะวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ได้ทุกวันในเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. วัดจะปิดวันที่ ๑๖ มีนาคม ของทุกปี

ที่จอดรถ และทางขึ้นมาเยี่ยมชมวัด

        เมื่อเดินทางมาถึงวัด ให้ตรงขึ้นเนินเขาจนถึงโรงทานราชนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือตรงข้ามเรือราชญาญนาวา ท่านสามารถจอดรถตรงลานจอดรถใกล้โรงทาน จากนั้นใช้บริการรถสองแถวของวัดเพื่อขึ้นชมสักการะสถานที่สำคัญต่าง ๆ บนหุบเขาโพธิสัตว์ เจ้าหน้าที่ของวัดจะมีความขำนาญในการขับรถขึ้นลงเขาเป็นอย่างดี ทางวัดไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้นบนเขา
        วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ประกอบไปด้วย ๖ โซน รถสองแถวจะนำท่านไปสักการะจุดสูงสุดของวัด คือ พระพุทธวัชรชัยบพิตร บนยอดเขาโพธิสัตว์ (โซน ๖) ตามด้วยเจดีย์ศรีพุทธคยา (โซน ๕) ก่อนที่จะนำท่านกลับสู่ลานจอดรถ สาธุชนที่ประสงค์จะชมโซนอื่น ๆ (โซน ๔-๑) สามารถเดินเท้าลงจากเจดีย์ศรีพุทธคยา ระหว่างทางจะมีจุดให้ท่านนั่งพักชมวิวหลายแห่ง
        ท่านที่ประสงค์จะออกกำลังสามารถเดินขึ้นเขาโดยเริ่มจากโซน ๑ คือ เรือราชญาญนาวาไปสู่ยอดเขาโพธิสัตว์ (โซน ๖) โดยแวะพักตามจุดชมวิ่งต่าง ๆ ที่ทางวัดจัดไว้ระหว่างทางขึ้นเขา