หนังสือปี พ.ศ. 2510

อุบายแก้ทุกข์ใจ
พระธรรมเทศนา
ดีเยี่ยม 3 อย่าง