หนังสือปี พ.ศ. 2511

พระพรหมมุนี อวิส
ทางสงบ วัดมกุฏ
เดินทางสงบ พบทางสว่าง