หนังสือปี พ.ศ. 2514

พระอรหันต์ของบุตร
เทศน์ไตรมาส
ทางสงบ อำมาตย์โท
ทางสงบ สฤษดิ์
จุตรงคธรรมกถา